Friday, April 30, 2010

Wara-wara

Wara-wara ing Bahasa Indonesia artine “Pengumuman”, Wara-wara diwaca woro-woro. Wara-wara yaiku pawerta wigati(penting) sing kudu digiyarake ing dengarepe wong akeh. Jenise wara-wara ana loro yaiku:

1. Wara-wara Resmi
Ciri-cirine wara-wara resmi:
a. Nganggo kepala surat kadinasan
b. Ana nomer wara-wara
c. Basa sing digunakake basa sing ringkes, jelas lan resmi
d. Ana tanda asta utawa stempel saka sing gawe wara-wara

2. Wara-wara ora Resmi
Ciri-cirine wara-wara ora resmi:
a. Ora nganggo kepala surat kadinasan
b. Ora ana nomer wara-warane
c. Basa ora resmi utawa basa sedina-dinane

Bab-bab sing kudu dingerteni sadurunge gawe wara-wara:
1. Nemtokake topik sing digawe
2. Nemtikake tujuan
3. Nemtokake isi utawa pokok-pokok
4. Kanggo sapa wara-wara iku
5. Ngangge basa sing cocok dening wong-wong sing maca wara-wara

Bab-bab sing kudu digatekake sajroning wara-wara yaiku:
1. Pocapan kudu bener lan trep
2. Lagune kudu digatekake
3. Sikap kudu apik
4. Nguasai isine wara-wara iku
5. Pandangane ing anggone teks maca lan wong-wong sing ngrungokake.

No comments:

Post a Comment