Friday, April 30, 2010

Tembung Rangkep

Tembung rangkep kapilah dadi 4 yaiku:

1. Dwi Lingga
Dwi lingga tegese sing dirangkep tembung linggane
Tuladha:
a. Maca = maca-maca
Adhiku maca-maca buku wingi bengi ing teras.
b. Mlayu = mlayu-mlayu
Aku mlayu-mlayu godhak layangan.

2. Dwi Lingga Salin Swara
Dwi lingga salin swara tegese sing dirangkep linggane, nanging ana sapirangan swarane kang owah.
Tuladha:
a. Bali = bola-bali
Mbakyu bola-bali WC amerga mules.
b. Bengok = bengak-bengok
Adhiku bengak-bengok anjaluk ditukukna ketan.

3. Dwi Purwa
Dwi purwa tegese sing dirangkep wanda wiwitane utawa purwane wanda.
Tuladha:
a. Lunga = Lelungan
Bapak lan Ibu lagi lelungan ing Kuta Probolinggo.
b. Tuku = Tetuku
Mas Adin lagi tetuku jajan ing toko pinggir kali.

4. Dwi Wasana
Dwi wasana tegese sing dirangkep pungkasane wanda.
Tuladha:
a. Cekik = Cekikik (ngguyu cilik)
Mbak Ina karo Mbak Dhani cekikikan ing latar ngarep griyane tetangga.
b. Cekak = Cekakak (ngguyu banter ora mandheg-mandheg)
Para tetangga padha cekakakan bengi-bengi ing cedak masjid.

No comments:

Post a Comment