Friday, April 30, 2010

Layang Kiriman

Layang mujudake salah sawijining sarana Komunikasi kang penting. Layang artine “Surat” ing Bahasa Indonesia. Miturut wujude, jenise layang ana:
1. Layang Kitir, isine mung ringkes lan cedhak
2. Layang Panturan, isine kudu bisa dingerteni wong akeh
3. Layang Dhawuh, isine dhawuhe wong dhuwuran marang andhahane
4. Layang Lelayu, isine kabar kasusahan
5. Layang Kiriman Genep, isine jangkep(wiwit saka pembuka, isi lan penutup)
6. Layang Ulem, isine undhangan wong dhuwe gawe

Bab-bab sing kudu digatekake gawe nulis surat:
1. Kanggo sapa layang iku dikirim, Nami lan alamate kudu lengkap lan bener.
2. Kertas sing resik lan tulisan sing gampang diwaca.
3. Basa sing digawe kudu sopan
4. Tuku perangko lan lebokake ing kotak surat atawa ing kantor pos.

No comments:

Post a Comment